รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR

รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR

รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR

โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการทวนตรวจโครงการส่งเสริมให้โรงเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR   จาก โรงไฟฟ้าราชบุรี  ณ ห้องประชุมเกียรติภูมิ โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โดยมี  ผอ.มณเฑียร  สุดฮะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา  และคณะครูให้การต้อนรับ  เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561เขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 1,121 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-22 01:16:43