การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558

การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2558  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 684 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-07 16:00:39