การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจครั้งที่ 16 พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 เขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 316 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-11 09:29:07