พิธีฌาปนกิจ มารดาของภรรยา นายอนุชา ใจดี พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

พิธีฌาปนกิจ มารดาของภรรยา นายอนุชา ใจดี พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

พิธีฌาปนกิจ มารดาของภรรยา นายอนุชา ใจดี พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เดินทางไปเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ มารดาของภรรยา นายอนุชา ใจดี พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ที่ถึงแก่กรรม  ณ เมรุวัดห้วยหมู  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 332 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-11 09:17:08