พิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

พิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้มีเกษียณอายุราชการ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 143 คน  ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และลูกจ้างประจำ วิทยากร4ท่านบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ 4 ท่าน คือ น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นายอุดม  เหลืองสด  อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 นายณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ และน.ส.จีรวรรณ สุขสมบูรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน และสินทรัพย์ หลังจากนั้นเวลา 16.30 น.เป็นพิธีรดน้ำขอพร และอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นเวลา 18.00 น.มีพิธีจัดเลี้ยงช่วงค่ำเพื่อมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 354 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-09 01:30:21