พิธีมอบเกียรติบัตรละครประวัติศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรละครประวัติศาสตร์

พิธีมอบเกียรติบัตรละครประวัติศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑เขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 247 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-06 22:03:44