กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต

กิจกรรมการเข้าค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิต นักเรียนศตวรรษที่ี ๒๑ วันที่ี ๑-๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเขียนโดย UDS เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เปิดอ่าน 218 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-06 22:00:44