กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข


กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
...
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 378 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-06 09:08:49