พิธีเปิดงานนิทรรศการประเทศอาเซียน

พิธีเปิดงานนิทรรศการประเทศอาเซียน

พิธีเปิดงานนิทรรศการประเทศอาเซียน

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดนิทรรศการประเทศอาเซียน ณ อาคาร 4 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุสลกิจพิทยาคม โดยมีนายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกรับใหญ่ เข้าชมงาน

 

 

 
เขียนโดย โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม เปิดอ่าน 562 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-07 15:49:33