การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต

การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต

การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต

       ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา ตรงเที่ยงและนายปริญญา บุญเกิด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการนิเทศ ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว วันที่ 30 สิงหาคม 2561เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 1,088 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-05 09:02:51