โครงการในฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการในฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการในฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา


***

โครงการในฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
ในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา ณ หอประชุมรัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

***

เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 425 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-09-04 15:58:51