พิพิธภัณฑ์สัญจร

พิพิธภัณฑ์สัญจร

พิพิธภัณฑ์สัญจร

          โรงเรียนประชามามงคลขอขอบคุณพิพิธภัณฑ์สัญจร จากกรมศิลปากร ที่มาให้ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยการใช้เทคนิคสื่อผสม จัดแสดงวัตถุ พิพิธภัณฑ์จำลอง พร้อมบรรยายให้ความรู้ นอกจากนี้ ยังมีการฉายวีดิทัศน์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ การบริการสืบค้นข้อมูลโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ การเล่นเกมส์ให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรม


...คลิกที่นี่...เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 238 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-31 14:00:44