รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดกาญจนบุรี

รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดกาญจนบุรี

รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดกาญจนบุรี

ผอ.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย ครูสุดา พืชนะ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอัษฎาวุฒิ นิลกำแหง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ห้องเพชรนนทรี) ที่ได้รับรางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 (ระดับมัธยมศึกษา) จากจังหวัดกาญจนบุรีและวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 528 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-30 14:44:24