บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

             โรงเรียนประชามงคล ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดโครงการ บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาส “วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ”โดยมีนักเรียน จำนวน 60 คน บรรพชาสามเณร ณ วัดสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 334 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-27 10:46:43