เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา

วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโครงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมพานักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมัครจิตอาสาทั่วไป ระหว่างวันที่ 12 – 31 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. รับสมัคร ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานครเขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 366 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-23 13:27:08