โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาร่วมกันสาบานตนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนต่อต้านยาเสพติด
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 848 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 13:13:34