กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2561

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2561

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2561

17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสุมด

พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา  มหาวชิราลงกรณ  โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย

เช่น การจัดนิทรรศการ ,แข่งขันการอ่านข่าว เป็นต้น

 
เขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 429 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-20 15:15:06