ค่ายยุวชนคุณธรรม

ค่ายยุวชนคุณธรรม

ค่ายยุวชนคุณธรรม

นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาเข้าค่ายยุวชนคนคุณธรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรมเนกขัมนำชีวิต  ระหว่างวันที่  14 - 15  สิงหาคม  พ.ศ. 2561  ณ  โรงเรียนเนกขัมวิทยา  อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรีเขียนโดย Nekkham Wittaya โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน 1,219 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-17 19:19:22