โครงการวันทาบาตะและวันเทศกาลซีซี

โครงการวันทาบาตะและวันเทศกาลซีซี

โครงการวันทาบาตะและวันเทศกาลซีซี

                                                        โครงการวันทาบาตะและวันเทศกาลซีซี

                                      วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก 
                                                                โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 360 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-17 15:52:35