โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561"

โครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561"

โครงการ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ.2561" โดยมี นายสินาท มณีบางกา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดกาญจนบุรี, นายมนัส มนัสปิยะเลิศ ผู้ประนอม, นางวนิตดา พิชิตมงคล ทองช่วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน โดยมีนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 477 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-15 16:17:55