การอบรมการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

การอบรมการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

การอบรมการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

การอบรมการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
"ใช่หรือมั่ว ชัวร์ก่อนแชร์" 
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 
ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

ท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่
เขียนโดย โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง เปิดอ่าน 535 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-13 10:06:28