โครงการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการพัฒนาบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนเทพมงคลรังษี ผอ.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะครูศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอรัญประเทศ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เตรียมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของนักเรียน และโรงเรียนปราจีนกลัยาณี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดปราจีนบุรี เตรียมพัฒนาทักษะนักเรียนเพื่อการมีงานทำ โครงการ 1 คน 1 อาชีพ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ.2561เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 328 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-10 16:19:23