ประชุมเกลี่ยอัตราครูเกษียณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ประชุมเกลี่ยอัตราครูเกษียณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ประชุมเกลี่ยอัตราครูเกษียณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันที่  9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมเกลี่ยอัตราครูเกษียณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 216 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-10 15:48:06