ตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์(01092558)

ตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์(01092558)

ตรวจเยี่ยม นักเรียนในพระราชานุเคราะห์(01092558)

เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังตรวจเยี่ยมนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายวันชนะ ฉอ้อนลำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา รูปทั้งหมดคลิกที่อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้เลยครับ
เขียนโดย โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา เปิดอ่าน 528 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-09-01 17:36:29