กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จากวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรมเขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย เปิดอ่าน 1,095 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-10 15:09:06