ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 มอบหมายให้ ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า...ข่าวสพฐ." ซึ่งรายการนี้ออกอากาศทุกวันพุธ ผ่าน video conference ตามประเด็นดังนี้(1) รัฐบาลเชิญชวนประชาชนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561     (2) พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้นักเรียนและครูผู้ประสบภัยพิบัติดินถล่ม ณ โรงเรียนบ้านสว้า จังหวัดน่าน(3) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ให้โอวาทแก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกลุ่มแรกที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนโครงการเยาวชนเอเอฟเอส (4)ขอชื่นชมทีมนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ครั้งที่ 14 ที่ประเทศจีน ซึ่งสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ถึง 14 รางวัล (5) กิจกรรมการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และคำควบกล้ำในโครงการพัฒนาการออกเสียง ร,ล และควบกล้ำ (ร,ล ด้วยรักษ์ ควบกล้ำด้วยใจ(6)การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี ๒o๑๘  (๗)ประชาสัมพันธ์โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับการประเมินองค์กรคุณธรรมเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 142 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-10 13:51:39