อบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

                7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดอบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และความบันเทิง สอดแทรกความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียนต่อไปเขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 519 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-09 15:29:49