มอบวุฒิบัตรแก่ครูผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19

มอบวุฒิบัตรแก่ครูผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19

มอบวุฒิบัตรแก่ครูผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มอบหมายให้ นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ครูผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรพัฒนาครูด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) รุ่นที่ 19 ณ ห้องอรพิม อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ศูนย์อบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 184 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-09 14:22:07