ประชุมเตรียมการประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการกำหนดหลักสูตรการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ประชุมเตรียมการประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการกำหนดหลักสูตรการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

ประชุมเตรียมการประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการกำหนดหลักสูตรการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8

วันนี้  (9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น.) นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะกรรมการกำหนดหลักสูตรการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีเขียนโดย ปัฐกร เจริญธนาการ นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ เปิดอ่าน 199 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-09 11:49:54