กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2561

กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2561

กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 2561

8 ส.ค. 61 โรงเรียนจัดกิจกรรม การป้องกันโรคไข้เลือดออก 2561 โดยเชิญวิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเขาช่องมาให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเขียนโดย นายพิศิษฏ์ ศุภวิชญ์ธัญธร โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา เปิดอ่าน 274 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-08 17:06:23