กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  10

เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2561  โรงเรียนเนกขัมวิทยาจัดพิธีเทิดพระเกียรติและทำบุญตักบาตรเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10  ณ หอประชุมโรงเรียนเนกขัมวิทยา อำเภอดำเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี  โดยมี นางธนวรรณ  เชตสุวรรณ  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีเขียนโดย Nekkham Wittaya เปิดอ่าน 202 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-07 14:47:39