พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยมี ผู้อำนวยการ นายสุริยะ จันทร์สนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วม

พิธีไหว้ครูในครั้งนี้
เขียนโดย โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 768 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-06-30 13:12:19