การอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

การอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

การอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

     ผู้อำนวยการโอภาส  เจริญเชื้อ เป็นวิทยากรการอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลให้กับคณะครู
โรงเรียนช่องพรานวิทยา ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
เขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 319 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-08-06 10:35:33