การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕

การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕

การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕

การประเมินครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑เขียนโดย เกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เปิดอ่าน 944 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-31 10:54:30