กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ทางโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย" เพื่อเป็นกระบวนการกระตุ้นการเรียนรู้ และการแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, โครงงานวิทยาศาสตร์, การแข่งขันจรวจน้ำ, การแข่งขันต่อหลอด และบ้านผีสิง ซึ่งได้รับความสนใจจากโรงเรียนประถมศึกษาที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง มาร่วมกิจกรรมต่างๆ และได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 668 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-31 11:44:03