กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บูรณาการวันอาเซียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยก้าวไกลสู่อาเซียนสากล” โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดแดนเซอร์รีไซเคิล การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล การจัดนิทรรศการอาเซียนโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ที่หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 368 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-30 22:05:06