“มนต์เสน่ห์วิถีทุ่ง รุ่งเรืองวิถีไทย” วันภาษาไทย 2561

“มนต์เสน่ห์วิถีทุ่ง รุ่งเรืองวิถีไทย” วันภาษาไทย 2561

 “มนต์เสน่ห์วิถีทุ่ง รุ่งเรืองวิถีไทย” วันภาษาไทย 2561

               วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “มนต์เสน่ห์วิถีทุ่ง รุ่งเรืองวิถีไทย” โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดชุดตัวละครในวรรณคดี การประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง และมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย จัดขึ้นเมื่อเวลา 08.30 – 12.00 น. ที่หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 361 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-30 22:02:50