วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๑ "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา"

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๑ "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา"

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๑

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดงาน วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๒๕๖๑ "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา" โดยมี นางนงเยาว์ สงวนทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงานเขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 269 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-24 10:59:55