รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทดนตรีไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทดนตรีไทย "นาฏยวาทิต กิตติประกาศ" ครั้งที่ ๓ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ฝึกซ่อมโดย อ.สุดา พืชนะ



เขียนโดย kan03 โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน 425 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-24 10:57:43