เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

เยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ นำนักเรียนไปเยี่ยมผู้ป่วย และบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี เนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่ผ่านมา
เขียนโดย โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ เปิดอ่าน 842 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-28 09:14:16