การอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย

การอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย

การอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย

                   เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยจากวิทยากรเทศบาลตำบลบ่อพลอย จัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ซึ่งการอบรมมีการสาธิตวิธีการป้องกันภัยจากอัคคีภัยและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 372 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-20 16:47:49