กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีตำรวจจาก สถานีตำรวจภูธรท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี ให้ความรู้และคำแนะนำเรื่องการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา พร้อมสุ่มตรวจสารเสพติดของนักเรียนชายในโรงเรียนเขียนโดย ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เปิดอ่าน 979 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-17 22:01:08