โรงเรียนสตรีภูเก็ตศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

โรงเรียนสตรีภูเก็ตศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

โรงเรียนสตรีภูเก็ตศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตขอศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เขียนโดย โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ เปิดอ่าน 1,586 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-28 08:57:13