การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

คณะ ก.ต.ป.น.,อ.ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์เข้านิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย  รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครูรับการนิเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมค้างคาวบัวเขียนโดย โรงเรียนช่องพรานวิทยา เปิดอ่าน 330 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-17 17:13:41