โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษา

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ สถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้ง ร่วมกับโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา ได้จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมป้องกันอาชญากรรมในสถานศึกษา โดยมีนายนายสมศักดิ์  เหลืองจรุงรัตน์  นายกองค์การบริหาร ตำบลสวนผึ้ง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะทีมวิทยาการจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอสวนผึ้งนำโดยพันตำรวจโท สายัณห์ เพ็งบุญชู เป็นผู้ให้ความรู้แก่เด็ก ๆ แกนนำ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา โรงเรียนสวนผึ้งวิทยาเขียนโดย โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา เปิดอ่าน 520 ครั้ง เขียนเมื่อ 2015-08-28 05:52:16