รับการนิเทศ ก.ต.ป.น/อ.ก.ต.ป.น

รับการนิเทศ ก.ต.ป.น/อ.ก.ต.ป.น

รับการนิเทศ ก.ต.ป.น/อ.ก.ต.ป.น

                12 กรกฎาคม 2561 ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รับการนิเทศการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากคณะ ก.ต.ป.น/อ.ก.ต.ป.น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8เขียนโดย ประสงค์ นุสนทรา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เปิดอ่าน 538 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-12 20:27:27