ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการศึกษา

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการศึกษา

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล เเละนิเทศการศึกษา

             ผู้อำนวยการอรณิชชา  คชนา เเละรองผู้อำนวยการดุษฎี  เนาวรัตน์  พร้อมคณะครูร่วมต้อนรับคณะกรรมการการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  เเละนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เเละคณะอนุกรรมการ ติดตาม  ตรวจสอบ   ประเมินผล   เเละนิเทศการศึกาษา (อ.ก.ต.ป.น.) ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนประชามงคล
เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 273 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-11 10:50:26