สถานศึกษาแบบอย่าง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภายใต้หัวข้อ นักเรียนแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

สถานศึกษาแบบอย่าง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภายใต้หัวข้อ นักเรียนแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

สถานศึกษาแบบอย่าง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภายใต้หัวข้อ นักเรียนแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมสถานศึกษาแบบอย่าง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบ้านสระจันทองโดยมีนักเรียนแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑๕ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป คณะครู และนักเรียนแกนนำ ได้ร่วมนำเสนอ อัตลักษณ์ของ ชุมชนบ้านสระจันทอง ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๔

เขียนโดย นายกฤติเดช นุชสำอางค์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดอ่าน 729 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-02 15:52:23