แถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอล

แถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอล

แถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอล

โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอล"บางแพวอลิกซ์คัพ"ครั้งที่1 ณ หอประชุม2โรงเรียนบางแพอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรี นาย พรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาเป็นประธานเปิดแถลงข่าวฟุตบอลวอลิกซ์คัพครั้งที่1"พร้อมนายศุภวุฒิ เถื่อนกลาง ฟุตซอลทีมชาติไทย 
   นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีนางจิราดา เนียมรักษา นายกเทศบาลตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามนายวันชาติ เนียมรักษา กำนันตำบลดอนทรายอำเภอโพธารามร่วมแถลงข่าว นายสากล งามขำ.อาจารย์ร.ร.บางแพปฐมพิทยาผู้จัดฟุตบอลวอลิกซ์คัพครั้งที่1..เปิดเผยว่าด้วยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนบาแพปฐมพิทยาได้ร่วมกับบริษัทWarr Sport(วอร์ลิก)จำกัดจัดการแข่งขัน"บางแพวอร์ลิกคัพครั้งที่1 " รุ่นอายุไม่เกิน12ปี และรุ่นอายุไม่เกิน13ปีจะแข่งในระหว่างวันที่ 1 ก.ค.61ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561จะทำการแข่งขันทุกวันอาทิตย์ณสนามโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อให้นักเรียนสนใจการกีฬา เพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างโรงเรียนต่างๆ และเพื่อการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะในการแข่งขันอายุ12ปีมีทั้งหมด 6 ทีมได้แก่ 1.โรงเรียนอนุบาลบางแพ 2. ร.ร.เจี้ยใช้ 3. อนุบาลดำเนิน 4. ร.ร.เทศบาลป้อมแก้ว 5. ร.ร.อนุบาลเขางู 6. ร.ร.เทศบาล3  ร.ร.และทีมอายุ13 ปีทั้งหมด10 ทีมได้แก่ 1. ร.ร.บางแพปฐมพิทยา 2. ร.ร.วัดสุทธิวราราม 3. ร.ร.วัดศรัทธาสมุทร 4. ร.ร.เทศบาลป้อมแก้ว. 5. ร.ร.สมุทรสาครวุฒิชัย 6. ร.ร.สุชุมนวพันธ์อุปภัมภ์ 7. ร.ร.บางกระปิ 8. ร.ร.สมุทรสาครบูรณะ 9. ร.ร.ปทุมคงคา 10. ร.ร.ปฐมปฐมวิทยาลัย2 ขอบคุณข้อมูลจากคุณสุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรีเขียนโดย Bangpae โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เปิดอ่าน 445 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-07-01 09:56:56