พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

         พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 พิธีตรวจพลสวนสนามเเละทบทวนคำปฏิญาณของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือและเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ สนามโรงเรียนประชามงคล 
"ลูกเสือไทย ใจอาสา พัฒนาชาติ"เขียนโดย นายสิทธิชัย ภู่พุ่มศรี โรงเรียนประชามงคล เปิดอ่าน 231 ครั้ง เขียนเมื่อ 2018-06-29 14:56:32